საარქივო დოკუმენტების ბაზა

გაზეთი "ახალი წყალტუბო" 30 მარტი, 1956 წელი. № 39(1 590)

08 სექტემბერი 2021