საარქივო დოკუმენტების ბაზა

გაზეთი "ახალი შირაქი" 2 მარტი, 1956 წელი. №27 (1 593)

08 სექტემბერი 2021