საარქივო დოკუმენტების ბაზა

გაზეთი "ავანგარდი" 15 თებერვალი , 1956 წელი. № 20 (2.414)

08 სექტემბერი 2021