დღის ფაქტები

ვარდების რევოლუცია (2003 წელი)

23 ნოემბერი 2021

 2003 წლის ნოემბერში საქართველოში მშვიდობიანი სახალხო გამოსვლების სერია მიმდინარეობდა, რასაც მოჰყვა 23 ნოემბერს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის გადადგომა და საქართველოს პოლიტიკური ხელისუფლების ცვლილება.