მულტიმედია
პროექტის - "ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის" - ფარგლებში სადისკუსიო შეხვედრები გორის ახალგაზრდობასთან