ფაქტები

სიკვდილით დასჯის გაუქმება საქართველოში (1997 წელი)

11 ნოემბერი 2021

1997 წლის 11 ნოემბერს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის ინიციატივას სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ. საქართველო მეორე პოსტსაბჭოთა - ქვეყანა იყო (მოლდოვას შემდეგ), რომელმაც გააუქმა სიკვდილით დასჯა.