მულტიმედია

გორის ახალი იდენტობა

საზოგადოებრივი სოლიდარობა 2008 წლის ომის დროს

ომის მუზეუმი

1920 წლის გორის მიწისძვრა

გორის კულტურული იდენტობა

ვაჟა-ფშაველა და გორი

ისტორიული და დემოკრატიული პროცესები გორში

გორის ძველი არქიტექტურული სახე

სატელევიზიო ინტერვიუები

გრიგოლ ლორთქიფანიძის (1881-1937) მემორიალური ალბომი

IDFI-ის მიერ შექმნილი პეტიცია

ოკუპაციის 100 წელი

9 აპრილი - IDFI საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში

გრაფიკული ვიდეოები

ქვაში გამოკვეთილი ბელადის ისტორია

არჩევნები საბჭოთა საქართველოში

ეპიდემიები მსოფლიო ისტორიაში და საქართველო

დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის კვლევა: ისტორია, თეორიები და გაბათილების საშუალებები

www.Open-Archives.org

ინტერვიუ - მოგონებები

ინტერვიუ საზოგადოება "მემორიალის" ხელმძღვანელთან - გურამ სოსელიასთან

ინტერვიუ რევაზ კვერენჩხილაძესთან

ინტერვიუ ნოდარ ნათაძესთან

ვრცელი ინტერვიუ გურამ სოსელიასთან

რეპრესირებულთა ისტორია

აბდულ ზაქარიაძე - რეპრესირებული

გიორგი მიქელაძე - რეპრესირებული

ნონა ახალაძე - რეპრესირებული

ქეთევან ქადაგიძე - რეპრესირებული

ციალა ლამაზოშვილი - რეპრესირებული