...
08 სექტემბერი 2021
გაზეთი "კომუნისტი" 9 მარტი,1956 წელი. №58 (10 452)
საარქივო დოკუმენტების ბაზა