საარქივო დოკუმენტების ბაზა
საარქივო
დოკუმენტების ბაზა

დაშიფრული ტელეგრამები და მიმოწერა (კორესპონდენცია)

1956 წლის 5-9 მარტის მოვლენები