საარქივო დოკუმენტების ბაზა
საარქივო
დოკუმენტების ბაზა

საბჭოთა საქართველოს რესპუბლიკური პრესა

1956 წლის 5-9 მარტის მოვლენები