საარქივო დოკუმენტების ბაზა
საარქივო
დოკუმენტების ბაზა

საბჭოთა საქართველოს რეგიონული პრესა

1956 წლის 5-9 მარტის მოვლენები