საარქივო დოკუმენტების ბაზა
საარქივო
დოკუმენტების ბაზა

საქართველოს სსრ კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს სხდომის ოქმები

1956 წლის 5-9 მარტის მოვლენები